Archive for the ‘Bahsul Masail’ Category

Muslim masuk organisasi yang tidak berdasarkan Islam

July 10, 2008

Hasil keputusan Muktamar NU ke-16 di Purwokerto tahun 1946 menyebutkan: “Bahwa orang Islam yang masuk perkumpulan/partai yang tidak berdasarkan Islam, diperinci: jika sekiranya merugikan Islam haram; jika sekiranya menguntungkan Islam baik; dan jika sekiranya tidak merugikan dan tidak menguntungkan boleh.” Rujukannya dari kitab al-Waraqat fi Ushul Fiqh dan Sullam Taufiq, tetapi tidak disebutkan teksnya.

Advertisements

Apakah nama negara kita menurut syara’ agama Islam?

July 10, 2008

Hasil Keputusan Muktamar NU di Banjarmasin, 9 Juni 1936, menjawab: “Sesungguhnya Negara kita Indonesia dinamakan Negara Islam, karena pernah dikuasai sepenuhnya oleh orang Islam. Walaupun pernah direbut oleh kaum penjajah kafir, tetapi nama Negara Islam tetap selamanya.”

Read the rest of this entry »